Visie

Een computerprogramma is pas succesvol als de gebruikers helemaal tevreden zijn. Vandaar dat ik veel aandacht besteed om alle wensen helder te krijgen. Uiteraard veranderen deze wensen in de loop der tijd…

Het voordeel van ‘agile development‘ is dat software in kleine stappen wordt opgeleverd. De gebruiker wordt zodoende al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling. Als de praktijk toch anders dan de werkelijkheid blijkt te zijn, kunnen eventuele aanpassingen tijdig worden gerealiseerd. Op deze manier ontstaat ‘organische software’.

Het ontwerpen van een computerprogramma komt overeen met het ontwerpen van een huis: het valt of staat met een goede architectuur. Een kleine aanpassing moet niet tot gevolg hebben dat het hele bouwwerk in duigen valt.

Vele malen heb ik de kracht en elegantie van ‘design patterns‘ kunnen ervaren: hoe ze bijdragen aan flexibele en degelijke software. Bij termen als ‘refactoring‘ en ‘test driven development‘ voel ik mij thuis. Niet als doel op zich natuurlijk, maar om een goed produkt en daardoor tevreden gebruikers te hebben.