Ervaring

In de loop der tijd heb ik een schat aan ervaring opgebouwd in allerlei uiteenlopende projecten. Uiteraard heb ik veel database applicaties ontwikkeld: varierend van traditionele client/server tot multi-tier applicaties. Als eenmansbedrijf heb ik al vele bedrijven mogen ondersteunen.

Marine Structure Consultants (MSC) is een ingenieursburo op het gebied van het ontwerpen van offshore platforms. Bij het ontwerp worden vele complexe rekenpartijen uitgevoerd om de effekten van verschillende scenario’s te beoordelen. De kracht van water is enorm. Welke invloed heeft een variant bijvoorbeeld op de stabiliteit van de staalconstructie? Ik heb verschillende computerprogramma’s ontwikkeld in Delphi om het ontwerp proces te ondersteunen. Naast degelijkheid van de software is gebruikersvriendelijkheid uiteraard ook van groot belang.

Maersk_Resolute_2-300x148

De Goudse Verzekeringen is een onafhankelijke en zelfstandige verzekeringsmaatschappij en biedt nagenoeg alle vormen van verzekeringen aan zoals bijvoorbeeld schade- en levensverzekeringen, pensioen- en beleggingsverzekeringen, zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In samenwerking met actuarissen en andere Delphi developers heb ik gewerkt aan een module voor een nieuwe variant voor een flexibel en een gegarandeerd pensioen. Het rekenhart van de programmatuur was ontwikkeld in Delphi. Ook heb ik software ontwikkeld voor informatievoorziening van verschillende beleggingsverzekeringen. Door regelgeving in het kader van Commissie de Ruijter was het namelijk verplicht helder en transparant inzicht te geven in de berekening van het pensioen.

Goudse

LHV Declaratie Direct was een serviceburo voor huisartsen om het declaratieproces richting verzekeraars te vergemakkelijken. Verzekeraars keuren bepaalde declaraties van huisartsen af wegens onjuiste of onvolledige informatie. Ik heb een module ontwikkeld voor automatische herfacturatie. Het computerprogramma was ontwikkeld in Delphi, en maakte gebruik van webservices en een MySQL database. Nauwkeurigheid was een eerste vereiste: dagelijks gingen namelijk vele miljoenen door het systeem heen!

huisarts

Bij Nationale Nederlanden heb ik verschillende modules ontwikkeld in Delphi voor het electronisch archief welke geintegreerd is met een workflow systeem. Uiteindelijk komt alle informatie over klanten in het elektronisch archief terecht: alle polissen, correspondentie enz. Uiteraard heb ik de keuring op integriteit goed doorstaan om met vertrouwelijke informatie om te mogen gaan. Het computersysteem maakte gebruik van verschillende MS SQL Server databases. Ook heb ik een applicatie ontwikkeld om continue (7X24 uur) een groot aantal verschillende bedrijfskritische processen te monitoren. Wanneer een kritische grens werd overschreden, dan gingen de alarmbellen rinkelen! ‘Multithreading is hard!’ is een bekend gezegde. Klopt. Multithreading is een vak apart. Een tevreden klant: ik ben namelijk verschillende keren gevraagd om wederom ondersteuning te verlenen.

nn-300x99

TAQA Energy BV is een energiebedrijf dat wereldwijd investeert in de exploratie en produktie van olie en gas, water- en electriciteitscentrales, pijpleidingen, duurzame energie- en gasopslag. In samenwerking met geofysici heb ik een rekenmodel ontwikkeld voor aardlagenonderzoek voor gaswinning: gebruiksvriendelijke software voor volumetrische digitalisatie. De gebruikte tool was uiteraard Delphi.

Taqa

Prime Vision is een kennisinstituut op het gebied van patroonherkening. Ik heb maatwerk software ontwikkeld in Delphi voor automatische handschriftherkenning van poststukken in sorteercentra. Door de generieke opzet kon de programmatuur ook worden ingezet voor het herkennen van postzegels om te bepalen of het poststuk voldoende was gefrankeerd. Ook heb ik programmatuur ontwikkeld in Delphi om video-encoding via internet mogelijk te maken. Aan de hand van een foto kunnen mensen in bijvoorbeeld de Filipijnen extra informatie toevoegen om het sorteerproces hier te ondersteunen. Soms is echt een menselijk oog nodig om bijvoorbeeld een handgeschreven postcode te ontcijferen.

prime-vision

Bij ABN AMRO heb ik maatwerksoftware in Delphi ontwikkeld voor risico analyse, en om kredietwaardigheid van banken te onderzoeken met verschillende ratingsmethodieken. Via webservices werd allerlei bedrijfsinformatie ingelezen in het computerprogramma en verwerkt, en op een gebruikersvriendelijke manier gepresenteerd. In het kader van Basel III heb ik verschillende ratingmodellen geïmplementeerd. Aan de hand van keuzes presenteert het computerprogramma verschillende vragenlijsten aan de gebruiker. Een groot aantal vragen zijn al vooringevuld door informatie via webservices op te vragen bij specialistische organisaties. Uiteindelijk door communicatie met een Java server applicatie kan de analyse worden uitgevoerd.

abn-amro-300x81

Schlumberger Water Services specialiseert zich in het ontwikkelen en het efficiënt beheren van grondwater voorraden. Grondwater dataloggers bieden nauwkeurige en betrouwbare lange-termijn metingen van bijvoorbeeld waterstanden en temperatuur. Om draadloos meetgegevens binnen te halen van deze dataloggers in het veld, heb ik een Android app ontwikkeld. Gegevens uitwisseling vindt plaats via Bluetooth. Erg handig om niet midden tussen de koeien in het weiland te staan! Gebruikte tool: Oxygene for Java.

diver-mobile-main

Modality ontwikkelt softwareoplossingen voor intermodale containerlogistiek. Veel met Delphi natuurlijk.

DGMR is een ingenieursbureau, en zet zich in voor een duurzame, veilige en gezonde leef-, woon- en werkomgeving. Geomilieu is een softwarepakket voor het berekenen, presenteren, beoordelen en het voorspellen van omgevingslawaai, luchtkwaliteit en geur. Met Geomilieu kunt u de immissie van industrieterreinen berekenen en de effecten van nieuwe wegen, spoortrajecten en binnenstedelijke ontwikkelingen onderzoeken.
Geluidwering gevels is een softwarepakket voor het berekenen van de geluidwering van een gevel en binnenniveau in verblijfsruimten.