CV

Een korte profielschets: ik ben analytisch en creatief, verantwoordelijk en zelfstandig. Ik heb veel ervaring in het werken bij kennisintensieve instellingen. Ik ben maatschappelijk betrokken, resultaatgericht, zorgvuldig en heb oog voor kwaliteit. Ik ben wiskundige én software ontwikkelaar. Delphi specialist. Ik heb veel ervaring met databases en het laten communiceren van allerlei applicaties via internet. Tegenwoordig komt daar Android en iOS natuurlijk bij!

Mijn cv in vogelvlucht: na het gymnasium heb ik met succes de studie Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente afgerond. Ik ben afgestudeerd bij de vakgroep Optimalisatie. Mijn stage bij het RIZA ging over het optimaliseren van simulatie modellen voor zoutconcentraties. Na mijn studie heb ik verschillende tijdelijke contracten gehad bij Rijkswaterstaat: algoritmen én computerprogramma’s ontwikkeld om zo goed mogelijk waterstanden te kunnen voorspellen. Speciaal in de belangstelling stond het onderzoek naar de meerwaarde van satelliet data bij stormvloedvoorspellingen.

stormvloedkering

Vervolgens heb ik een aantal jaren bij de TU Delft gewerkt. Het onderzoek werd gefinancieerd door Rijkswaterstaat; eigenlijk door de Europese Unie. Data-assimilatie is een vakgebied om echte metingen te combineren met modelresultaten: innovatief onderzoek direkt gekoppeld aan de praktijk. Resultaat was een computerprogramma gebaseerd op ‘inverse modellering’ waar gebruikers semi-automatisch een getijdenmodel kunnen kalibreren. Een grote sprong voorwaarts in vergelijking met het moeizaam handmatige proces!

TU_d_line_P1_color-300x141

Na de TU Delft ben ik een jaar gedetacheerd geweest bij Wilk van der Sande. Wilk van der Sande is een internationaal opererend installatiebedrijf dat zich volledig richt op de tuinbouwsector. Daar heb ik een geavanceerd automatiseringssysteem ontwikkeld voor het optimaal ontwerpen van verwarmingssystemen in de glastuinbouw. Ook heb ik bijna een jaar voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt bij de directie Analyse & Onderzoek. Ik heb de voorspelnauwkeurigheid vergroot van een dynamisch microsimulatie computermodel waarmee beleidsmaatregelen worden geanalyseerd en doorgerekend; specifiek stond de woning- en huwelijksmarkt centraal.

Het nieuwe millennium was inderdaad een overgang naar een nieuw tijdperk: in het jaar 2000 heb ik namelijk Delphi leren kennen! Sindsdien heb ik Delphi met succes én plezier in vele projecten mogen gebruiken. Vanaf de eeuwwisseling heb ik een aantal jaren bij het Landbouw Economisch Instituut (LEI) gewerkt. Het LEI is onderdeel van Wageningen UR en verricht sociaal-economisch onderzoek en is de strategische partner voor overheden en bedrijfsleven op het gebied van duurzame- en economische ontwikkeling binnen het domein van voeding en leefomgeving. In teamverband heb ik daar verschillende economische rekenmodellen in Delphi ontwikkeld. Grote hoeveelheden data speelden daarbij een belangrijke rol.

LEI-Sector-Ondernemerschap-300x200

Na het maximum aantal tijdelijke contracten ben ik voor mezelf begonnen. Nu ben ik zzp-er en werk ik vanuit mijn eenmansbedrijf EMOConsult. De laatste jaren word ik voornamelijk als Senior Delphi Developer op projectbasis ingehuurd. Van iedere keer het beste van mezelf geven, heb ik mijn beroep gemaakt; een aantal voorbeelden staan bij ‘Ervaring‘.

Met mijn wiskundige achtergrond mag het duidelijk zijn dat ik een voorliefde heb voor een logische struktuur. Ook heb ik een voorkeur voor Object Pascal: een heldere en duidelijke taal. Tegenwoordig ondersteunt Delphi naast Windows ook Android en iOS! Ook ben ik blij met Oxygene: het biedt de mogelijkheid om Visual Studio én Object Pascal te gebruiken om te ontwikkelen voor alle hedendaags belangrijke platformen.

Mijn cv stuur ik op aanvraag graag toe.